Lãnh đạo các thời kỳ

 

Hiệu trưởng

 

  
1995-2002Nguyễn Văn Hùng 
2002-2009Trần Văn Hiếu 
2009 đến nayDương Trọng Thu
 

 

Phó Hiệu trưởng

  
   
1995-2007Nguyễn Thị Trinh 
2007 đến 12/2018 Võ Thị Thu Loan

Từ tháng 12/2018 đến nay: Thầy Đặng Thanh Thống PTCM .