Friday, 30/10/2020 - 09:27|
Chào mừng quý Thầy Cô và các bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Trãi
BÁO CÁO CÔNG KHAI KINH PHÍ VÀ DỰ TOÁN THU CHI
BÁO CÁO CÔNG KHAI KINH PHÍ VÀ DỰ TOÁN THU CHI

BÁO CÁO CÔNG KHAI KINH PHÍ VÀ DỰ TOÁN THU CHI

PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI  
BÁO CÁO CÔNG KHAI KINH PHÍ VÀ DỰ TOÁN THU CHI
 BÁO CÁO CÔNG KHAI  
 A/NGÂN SÁCH CẤP  KP năm trước chuyển sang                       25,000,000
I/KINH PHÍ CẤP :   3,584,989,000
II/Thanh toán lương và các khoản khác cụ thể như sau: 
 TỔNG CHI : 3,583,795,440
 6000Thanh toán tiền lương 1,711,492,632
 6050Thanh toán tiền công 125,205,901
 6100Thanh toán phụ cấp  775,117,385
 6150Thanh toán tiền học bổng học sinh4,770,000
 6200Thanh toán tiền thưởng 13,068,000
 6250Thanh toán tiền nước uống 800,000
 6300Chuyển các khoản kinh phí đóng góp506,901,835
 6400Tăng thu nhập và hỗ trợ chi phí HT133,379,200
 6500Dịch vụ công cộng  25,455,599
 6550Vật tư văn phòng  15,697,500
 6600Thông tin liên lạc  10,587,668
 6650Hội nghị   360,000
 6700Công tác phí  22,892,000
 6750Chi phí thuê mướn  12,833,420
 7000Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 55,538,500
 6900Sữa chữa tài sản  3,000,000
 7750Chi khác   114,798,800
 7950Quỹ khen thưởng phúc lợi 21,997,000
 9050Mua tài sản cho CM 29,900,000
III/ KINH PHÍ TỒN  26,193,560
 B/QUỸ HỌC PHÍ    
I/Phần thu Năm trước mang sang137,978,840
     Thu138,270,000
II/Thanh toán lương và các khoản khác cụ thể như sau: 
 TỔNG CHI : 183,578,629
 6000Thanh toán tiền lương 64,651,600
 6050Thanh toán tiền công 4,362,000
 6100Thanh toán phụ cấp  28,974,985
 6300Chuyển các khoản kinh phí đóng góp17,556,544
 6550Vật tư văn phòng  11,037,500
 6600Thông tin liên lạc  3,736,800
 6750Chi phí thuê mướn  2,360,000
 7000Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 7,913,100
 6900Sữa chữa tài sản  12,665,000
 7750Chi khác   421,100
 9050Mua tài sản( 1 tivi dạy học) 29,900,000
III/ KINH PHÍ TỒN  92,670,211
 C/QUỸ XHH:    
I/Phần thu   Tồn cũ197,000
     Thu7,640,000
II/Phần chiChi bảo trì, mua nguồn, thay ram,bàn phím, 
 mua máy tính học sinh thực hành7,500,000
III/Phần tồn    337,000
 D/QUỸ GHẾ K6:    
I/Phần thu   Tồn cũ2,485,000
     Thu1,740,000
II/Phần chi    0
III/Phần tồn    4,225,000
 E/TIỀN NƯỚC HS:   
I/Phần thu    5,730,000
II/Phần chi  Chi mua nước uống2,696,000
    Chi trả tiền thừa cho học sinh3,034,000
III/Phần tồn    0
 F/QUỸ ĐỘI:    
I/Phần thu   Tồn cũ148,300
     Thu5,358,000
II/Phần chi  Chi hoạt động đội5,462,500
III/Phần tồn    43,800
       
 DỰ TOÁN THU CHI  
 A/NGÂN SÁCH CẤP    
   Năm 2016 chuyển sang26,000,000
   Cấp 2017 3,673,344,000
   Dự toán chi lương và các khoản3,699,344,000
   Tồn  0
 B/QUỸ HỌC PHÍNăm 2016 chuyển sang92,670,211
   Thu theo quy định 25.000đ/tháng/hs 
   Chế độ miễm giảm theo quy định 
   Chi theo quy định 40% cải cách tiền lương và 60% chi như ngân sách
       
 C/QUỸ ĐỘI:Thu 9.000đ/hs  
   Dự thu  3,069,000
   Dự chi  3,069,000
       
 D/QUỸ XHH:Tồn năm trước 337,000
   Dự thu  6,800,000
   Dự chi  6,000,000
 E/TIỀN NƯỚC HS:   
   Dự thu  5,115,000
   Dự chi  5,115,000
       
 F/QUỸ GHẾ K6:Tồn  4,225,000
   Dự thu  1,320,000
   Dự chi  4,900,000
   Tồn  645,000
       
       
     Cam An Bắc ngày 30/9/2017
 Hiệu trưởng Người lập bảng
       
       
       
       
 Dương Trọng Thu Nguyễn Thị Hồng Vân
       

Danh mục:

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 204
Tháng 10 : 2.120
Năm 2020 : 20.495