Tuesday, 04/08/2020 - 11:59|
Chào mừng quý Thầy Cô và các bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Trãi
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 26/12, Hội Trí thức tỉnh đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, tham dự hội thảo với gần 100 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, các hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là thiết chế giáo dục do cộng đồng và vì cộng đồng, tạo điều kiện cho mọi người dân, những người nghèo, người lao động không có điều kiện học tập tại các trường và những người nghỉ hưu được tiếp tục học tập để cập nhật, bổ sung những kiến thức, kỹ năng cần có và mới mẻ về nhiều mặt của cuộc sống. Các hoạt động của TTHTCĐ đã góp phần tích cực xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đời sống dân trí được nâng lên, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng chí Phạm Văn Chi - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh,

Chủ tịch Hội Trí thức chủ trì và phát biểu tại Hội thảo

Qua 18 năm xây dựng và phát triển, toàn tỉnh đã xây dựng 137 TTHTCĐ xã, phường, thị trấn. Các TTHTCĐ đã tổ chức nhiều hoạt động, giúp người dân ở cộng đồng xã, phường được học tập trên nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao trình động văn hóa, hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về nhiều mặt của đời sống xã hội; phối hợp với các Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân áp dụng vào sản xuất. Từ khi thành lập năm 2000 đến năm 2016 các TTHTCĐ đã tổ chức cho 14.764 người dân ở các xã, phường, thị trấn được học tập văn hóa (gồm các lớp học xóa mù chữ, sau xóa mù chữ, phổ vập giáo dục tiểu học, THCS và THPT); 62.391 lượt người dân được học các chuyên đề về văn hóa, xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; 85.807 lượt người dân được học về các luật; 33.503 lượt người dân được nâng cao hiểu biết về bảo vệ môi trường và 62.053 lượt người dân được phổ biến kiến thức về bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phòng chống các dịch bệnh.

 

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế: Số TTHTCĐ hoạt động ít hiệu quả (68/137 chiếm tỷ lệ 49,6%); thiếu tiểu ban tham mưu (122/137 chiểm tỷ lệ 89%); chưa thực hiện điều tra nhu cầu học tập của người dân (32/137 chiếm tỷ lệ 23,3%); cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của các TTHTCĐ còn nhiều khó khăn (chỉ có 12/137 TTHTCĐ có trụ sở làm việc), kinh phí ít không đủ cho các hoạt động…. 

 

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế thực hiện tốt hoạt động của các TTHTCĐ, nhóm nghiên cứu đề tài đưa ra các nhóm giải pháp sau: Về tổ chức bộ máy cần sáp nhập thành Trung tâm học tập cộng đồng- Văn hóa Thể thao (TTHTCĐ- VHTT); Cán bộ quản lý được bố trí theo chế độ kiêm nhiệm, Ban Giám đốc trung tâm có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và huy động các nguồn lực; Điều tra nắm nhu cầu học tập của nhân dân; Tăng cường sự phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ của TTHTCĐ -VHTT; Xây dựng chương trình, nội dung hoạt động, tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở đô thị, nông thôn, miền núi và ven biển.

 

Hải Vân 


Danh mục:

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 15
Tháng 08 : 39
Năm 2020 : 15.703