Hơn một tuần từ ngày 8/4/2019 đến ngày 19/04/2019, Phòng giáo dục Cam Lâm tổ chức hội thi GVCN lớp giỏi cấp THCS. Toàn huyện có 35 giáo viên dự thi. Với tinh thần trách nhiệm cao, ...