Thực hiện công văn Số: 100/PGDĐT Cam Lâm, ngày 08 tháng 3 năm 2019,  V/v Thực hiện chương trìnhnăm học 2018-2019 và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học ...